ZÜMRE TOLANTISI TUTANAĞI

OKUL MÜDÜRÜ

………………. İLKÖĞRETİM OKULU

2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 1. ZÜMRE TOPLANTI

TUTANAGI

09/10/2007 Salı günü saat 12:30′da Okul Müdürü ………. Başkanlığında toplanıldı.

1- ……….. başarılı bir yıl geçirdiğimizi söyleyerek devamını temenni etti. Çalışmaların işbirliği ile yürütülmesinin önemine değinerek toplantıyı açtı.

2- Geçen yılın Değerlendirmesi;

Geçen yılın çalışmaları yeni programa uygun olarak yürütülmüştür. Araştırma ödevleri verilmiş, sınıfta uygulama çalışmaları yapılmıştır. Çalışma kitaplarının dışında yapılan etkinlikler dosyalarına konmuştur. Sınıftaki öğrencilerin farklı okullardan gelmesi uyum sorununa sebep olması nedeni ile yapılan etkinliklerin daha fazla zaman alması ders saatlerinin kullanımında sıkıntı yaratmıştır. Verilmek istenen konular amacına uygun olarak verilmiş ve gerekli başarı sağlanmıştır. İkinci dönem de aynı şekilde devam edileceği bildirilmiştir.

3- Haftalık Ders Programı;

İkinci dönem başı Öğretmenler Kurul Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Rehberlik – Sosyal Etkinlik derslerinin 2 haftada bir dönüşümlü olarak uygulanması gerektiği için haftalık ders programında değişiklik yapılmıştır. Zümre öğretmenleri değişikliği kendilerine uygun olarak ayarlayacaklardır.

4- Öğrenci Sosyal Kulüpleri;

2. Dönem başı Öğretmenler Kurulunda sosyal kulüplerin aynı sınıfta toplanarak rehber öğretmenler başkanlığında yürütecekleri çalışmaların daha verimli olacağı görüşülmüştü. Sınıf Öğretmenleri olarak öğrencileri kendi kulüplerine yönlendirme ve aktif hale getirebilme çalışmalarının yürütülmesi kararlaştırıldı.

5- Öğrenci Davranışlarının Görüşülmesi;

Öğrencilerin okula geliş-gidişlerinde sorun yoktur. Temizlik ve beslenme alışkanlığı eğitimi sürekli olarak verilmekte, gerekli uygulamalar yapılmaktadır. Bu konuda velilerle karşılıklı görüşmelerde bulunulmaktadır. Öğretmen ……………….

sınıfta uyum sorunu olan öğrencilerin velileriyle bireysel olarak ve sürekli görüşülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca naklen gelen öğrencilerin başarı seviyelerinin geldikleri sınıfa göre düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu öğrencileri sınıf seviyesine ulaştırmak için veli ile işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

6- Okuma Alışkanlığını Geliştirme;

Öğretmen …………. 1. dönemde yapılan ilk derse başlamadan 15 dakika kitap okuma çalışmalarına devam edilmesini ve kitap zenginleştirme çalışmalarına ağırlık verilmesini söyledi. Okuma alışkanlığının önemi vurgulandı.

7- Ölçme ve Değerlendirme;

Kılavuz kitaplarda verilen ölçme değerlendirmelerin incelendiği ve çok fazla etkinliğin olduğu ve bununda uygulamada güçlük çekilmesine sebep oldugu zümre toplantısında belirtildi. Öğrencileri en objektif şekilde değerlendirebileceğimiz formların seçilerek amaca uygun işlenmesine karar verildi.

8- Okul-Aile-Veli İşbirliği;

Öğretmen …………….. , öğrenciyle ilgili sorunların veli-okul işbirliği içinde çözülmesi, toplantıların düzenli ve amacına uygun yapılması ile ilgili görüş belirtti.

9- Öğrenci Başarısının Görüşülmesi;

Öğretmen …………… öğrenci başarısının arttırılması için, eve verilen çalışmaların velilerin ilgileri doğrultusunda yürütülmesi, gerekli kaynakların sağlanması konusuna değindi.

10- Dilek ve Temenniler;

Zümre toplantılarının dönem icinde en az bir defa Okul Müdürü başkanlığında yapılması gerektiği belirtildi

İşbirliği içinde çalışmaların devam etmesi dilekleriyle toplantı kapatıldı.

…………… …………….

2-B Sınıf Öğrtm. 2. A SINIFI ÖĞRT.

ALINAN KARARLAR

1- Bütün derslerin işlenilişi sırasında,Temaların kazandırılmasında ve diğer derslerle ilişkilendirilmesinin çok önemli olduğunun unutulmamasına ve içinde bulunulan “Belirli Gün ve Haftadan” da faydalanılmasına karar verildi.

2- Proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerce tanınması amacıyla bu öğretim yılından başlamak üzere portfolyo oluşturma,araştırma,inceleme, sunu hazırlama ve bunu sınıfla ve okulla paylaşma belirli zamanlar ayarlama ve diğer sınflarında yapılan bu çalışmalardan haberdar edilmesi konularına ağırlık verilecek.

3- Sınıf dergisi hazırlanarak yapılan çalışmalar hakkında velilere bilgi verilecek.

4- Derslerin işlenişi sırasında klasik öğretim metot ve tekniklerinin dışında, “Çağdaş Öğretim Yöntemleri” olan “Beyin Fırtınası,Kubaşık Öğrenme,Altı Şapkalı Düşünme Tekniği” gibi yöntemlerden de faydalanılmasına karar verildi.

5- Öğrenci ürün dosyalarının ve diğer değerlendirme araçlarının birlikte hazırlanarak öğretimde bir birlik sağlanması gerekliliği ,Öğrencilerin seviyelerini ölçmek amacıyla hazırlanan “Belirtke Tabloları” nın kullanılmasına karar verildi.

…………. ……………………

3-B Sınıf Öğrtm. 3. A SINIFI ÖĞRT

26.02.2006

………………………

OKUL MÜDÜRÜ

Son Aramalar

sosyal etkinlik dersi zümre tutanağı,sosyal etkinlik zümre tutanaği,sosyal etkinlik dersi zümre toplantı tutanağı,sosyal etkinlik dersi zümresi,sosyal etkinlik dersi 2 dönem zümresi

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir