Ülkemizde Boş Zamanı Değerlendirme

Boş zamanın değerlendirilmesi, eğlendirme ve dinlendirme işlevinin yanı sıra toplumsal değişmeyi ve kalkınmayı destekleyen eğitim işlevi de günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle toplumsallaştırma ve gelişimini sağlama açısından boş zamanı değerlendirmenin rolü, gençlerin yetiştirilmesinde onu, gözardı edilmeyecek bir konuma getirmiştir. Bu nedenle artık boş zamanı değerlendirme olayı devletlerin ve çeşitli kamu kuruluşlarının örgütsel girişimlerle ele aldığı bir toplumsal kurum niteliği almıştır.

Sosyal hizmet anlayışının hızla geliştiği yüzyılımızda özellikle aile ve çocuk refahı konusu başlı başına bir hizmet dalıdır. Ülkemizde özellikle hizmeti götürecek personel eğitimi yönünden önem kazanmıştır. Ancak hizmetin niteliği, kendi toplumsal yapımıza uygun olup olmadığı hizmetlerin nereden ve nasıl başlatılacağı konularına değinilmektedir. Sadece tahminlere dayanılarak birtakım plan ve programlar yapılmakta, yapılmış olan bilimsel çalışmalardan yararlanılmakta, özellikle batıda uygulanan bir takım tekniklerin bizde de uygulanmasına çalışılmaktadır. Bu; Tanzimattan bu yana ülkemizde gelişen bilinçsiz batı hayranlığının ve taklitçiliğinin bir ifadesidir.

Türkiye’de artan nüfusa paralel gereksinimleri karşılayacak hizmetler için gerekli önlemler zamanında alınmadığında ve hizmetlerin niteliği günün koşullarına uygun hale getirilmediğinden, bugün toplum olarak içine düşülen bunalımlı dönemi aşmakta zorluk çekilmektedir.
Çocuk ve gençlere her yönden yeterli bir ortamda yetişme olanağı sağlanamadığı ve iş ortamları hazırlanmadığından bugün toplumumuz sorumsuz, dengesiz, kaba kuvvete yatkın bir insan sorunuyla karşı karşıyadır. Kalkınmakta olan ülkemizde temel sorun ulusal gelirin dağıtımında önceliklerin üretken olanlara tanınması ve sosyal hizmetlerin ikinci planda bırakılması çelişkisinde yatmaktadır.

Bugün büyük kentlerimizde kamu hizmetlerinin yetersizliği ve boş zamanı değerlendirme faaliyetlerinin yeterince örgütlenmemiş olması, gençleri olumsuz ve çoğu kez başıboş faaliyetlere yöneltmektedir.

Boş zaman faaliyetleri “vakit öldürücü ve yıpratıcılıktan çok yapıcı, geliştirici ve üretken” bir niteliğe sahip olmasıdır. Özellikle gençler için bu yönde hazırlanacak programlar yalnız eğlendirici değil aynı zamanda fiziksel ve düşünsel kapasitelerini geliştirecek, belirli beceriler kazandıracak nitelikte olmalıdır.
Kurumsal olarak aktif ve pasif olmak üzere iki grupta toplanan boş zaman faaliyetlerinden özellikle gecekondularda pasif faaliyetler birinci sırada, aktif olması gereken faaliyetler ikinci sırada yer almaktadır.
Çağımızda hızla değişen koşullar içinde yeni değerlendirmeler yapmak ve yeni önlemler geliştirmek sosyologların en önemli görevlerinden biridir. Bu nedenle öncelikle yapılması gereken çözüm önerileri şunlardır;

1. Öncelikle ekonomik yetersizlikleri giderici kaynaklar sağlanmaktadır.
2. Anne-babaların bu konuda sürekli olarak yaygın eğitim yoluyla eğitmeli, gence faydaları anlatılmaktadır.
3. Gençlik boş zaman değerlendirme merkezleri örgütlenmelidir. Devlet, bu konuda gençlik merkezleri kurmalıdır. Batıda, özellikle İngiltere’de kentlerin her semtinde ve taşrada bu tür merkezler kurularak, gençlerin sportif ve kültürel etkinliklerde bulunmaları sağlanmaktadır. Ancak ülkemizde bu tür merkezlere ihtiyaç vardır.
4. Okullarda boş zaman eğitimi ele alınmalıdır. Uzmanların, araç-gereçlerin yer alacağı programlar okulda resmi olarak düzenlenmeli bu hizmetler için kaynak sağlanmalıdır.
5. Tüm gençlerin yurtiçi ve yurtdışı gezi imkanlarını arttırarak onların kaynaşmasını, doğa ve vatan sevgisini geliştirecek imkanların sağlanması gereklidir.

Son Aramalar

zamanı değerlendirmek için yapılması gerekenler,zamanımızı değerlendirmek için yapılması gerekenler,boş zaman aktiviteleri nelerdir,boş zamanı değerlendirmenin faydaları,boş zamanları değerlendirmenin faydaları

Ülkemizde Boş Zamanı Değerlendirme Bu yazıyla ilgili görüşleriniz için buradan iletişime geçiniz.

Yorum Yaz!

Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurarak yorum gönderin...

Bu etiketleri kullanabilirsiniz:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>