Etiket arşivi: dil dersin başarısız olan

Yabancı Dilden Atılana Müjde

Yök’ ün yeni yayınladığı yönetmelik yabancı dilden atılana yeni bir şans veriyor.. Yani Yabancı bir dil ile eğitim alan ancak yabancı dil dersin başarısız olmuş öğrenci, bu lisans ya da lisansüstü öğrenim programına Türkçe dil ile devam edebileceklerdir.

Daha da güzeli eğer öğrenci isterse, başka bir okulda eşdeğer bir programda öğretim dili aynı olmak şartıyla eğitimlerine devam edebilecekler.

Yine ilgili yönetmeliğe göre, “Yabancı dille okutulan derse yer verilmeyen lisans veya lisansüstü programlarda öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeye mecbur tutulamazlar” deniliyor.
İlgili öğrenciye duyurulur..