Etiket arşivi: çocuklarda psikolojik ihtiyaçlar

Çocukların Psikolojik İhtiyaçları Nelerdir?

Sevmek, sevilmek ve ilgi görmek; Çocuklar için yemek içmek kadar gereklidir. Sevgi yoksulluğu çeken çocukların ileriki yaşlarda toplumsal yönlerinin gelişmedikleri yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Güvenlik ihtiyacı; Tüm insanlarda olduğu gibi çocuklar kendilerini güven içinde hissetmeliler. Kaygı, korku çocuğu hem fiziksel hem de ruh sağlıklarını olumsuz yönde etkiler.
Benliğini gösterme ihtiyacı; Çocuk zamanla çevresinde gördüğü kimseler gibi bağımsız olması gerektiğini anlar, bunu zamanla ihtiyaç olarak hisseder. Bunu başkalarına anlatabilmek için çeşitli davranışlarda bulunur. Bu davranışlarında da ısrarlıdır. Bunu inatçılık olarak adlandırırız. Bu çağlarda inatçılık normal bir olgudur. Bu durum çocuğun kendini benliğini göstermek istemesinden ileri gelmektedir.

Çocuğun psikolojik ihtiyaçları yeterince ve gerektiği gibi karşılanmazsa zamanla uyumsuzluklar, sonrasında çeşitli nevrotik belirtiler görülebilir. Hatta fiziksel gelişimlerini bile olumsuz yönde etkileyebilir.