Etiket arşivi: atatürkün milliyetçilik ilkesi

Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesi hakkında bilgi

Atatürk ve Milliyetçilik

Türk Milletinin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için çalışmak Mustafa Kemal Atatürk’ ün milliyetçilik ilkesini tanımlar. Milliyetçilik ilkesi ilk olarak uygulamaya giren ilkedir. Çünkü Kurtuluş Savaşımınız milliyetçilik ilkesinin sonucudur. Bundan dolayı ulusal bağımsızlığı milliyetçilik ilkesi ile bağdaştırabiliriz.

Atatürk milliyetçiliğinde din ve ırk birliği gibi özellikler aranmaz. Bundan ötürü Atatürk milliyetçiliği barışçı ve laiktir. Atatürk asla başka ulusları sömürerek kendi ulusunu güçlendirmeyi düşünmez. Gücünü kendi milletinden alarak gelişmeyi hedefler.

Atatürk Milliyetçiliğinin dayandığın temel ilkeler: dil birliği, tarih birliği, ülke birliği ve ülkü birliğidir. Bu yönüyle Atatürk milliyetçiliği ulusal birlik ve beraberliğine hizmet eder.