Etiket arşivi: Anlayarak okuma

Okulda Başarı Sağlama Etkin Okuma Yöntemi

Okuma, öğrenmede başlıca araçlardan biridir. Okuma bireyin bilgi düzeyinin arttırır, ona yeni düşünce olanakları yaratarak, genel kültürünü geliştirmesini sağlar. Çok genel anlamda denilebilir ki okuma ; bir konuyu öğrenmek için “ yazıya geçirilmiş bir metne bakarak bunu sessizce çözümleyip anlama veya aynı zamanda seslere çevirme “ işidir. Anlayarak okuma, her şeyden önce istekli ve ilgili olmayı gerektirir. Ancak, bu yeterli değildir; okuma tekniklerinin de bilinmesi gerekir. Okurken dudak kıpırdatmak, başı sağa sola oynatmak, okuma sırasında başka şey düşünmek, okunana metni parmakla izlemek, parlak ışık altında okumak v.b. nedenler etkili okumanın gücünü azaltmaktadır. Okulda Başarı Sağlama Etkin Okuma Yöntemi yazısına devam et