Etiket arşivi: ANAL DÖNEM

Çocuklarda Cinsel Gelişim

Okul öncesi çağı çocuğunda cinsel konulara karşı ilgi 3 yaşlarında başlayarak 5-6 yaşlarına kadar bir merak konusudur. Evde, komşunun, akrabaların çocuğunun doğması, bildiği, gördüğü hayvanların yavrulamaları çocuğun merakını artıran kaynaklardır.
Çocuk 3 yaşından sonra, toplumun kültür değerlerine göre kendi cinsine düşen kabul edilmiş rollerini oynamaya ve geliştirmeye çalışır.
Psikanalistlere göre kişilik gelişimi, çocuklukta cinsel gelişim temeline dayanır. Bunu dör döneme ayırırlar.
1-ORAL DÖNEM
Doğumdan bir yaşın sonuna kadar olan dönemi kapsar. Buna “ağız dönemi“de denir. Bebeğin ilk cinsel hayatı “otoerotik”tir. Yani bireyin kendi varlığından, kendi benliğinden hoşlanması anlamına gelir. Bebek el, ayak ve parmaklarını ağzına götürür.
2-ANAL DÖNEM
1 ile 3 yaş dönemini kapsar. Bu dönemde çocuğun dışkılama ve çiş yapma kaslarının işlevlerinde gelişme göze çarpmaktadır. Psikanalitik kurama göre anal bölgeler ilk cinsel haz bölgeleri olmuştur.
3- FALİK DÖNEM
Ortalama 3-7 yaşları arasını kapsar. Freud çocuğun bu yaştaki cinsel ilgi ve eylemlerini, yetişkin insandaki cinsel hayatın bir öncüsü olarak görmüştür.

4-LATENS(GİZLİLİK) DÖNEMİ
6-7 yaşlarından 12-15 yaşlarına yani ergenlik dönemine kadar olan dönemi kapsar. Bu dönem cinsel eğilimlerin, iğdişlik korkularının, oedipal bağların ve bunlara ilişkin çatışmaların dinmesi, gizlenmesi çağıdır. Çocuğun cinsel ilgi ve yönelişleri yatışmış bunun yerine yeni ilgiler geçmiş olur.