Etiket arşivi: Aile ve arkadaş çevresi

OKUL VE KİŞİLİK

Eğitim bilimci J. Dewey’ e göre; okul, karmaşık bilgileri basitleştiren, zararlı çevresel etkenleri azaltarak, bireyi yakın çevre sınırlamalarından kurtaran, daha geniş çevreyle ilişki kurmasını sağlayan bir kurumdur.
Okulun birinci işlevi herkes tarafından bilinen görevi, öğretimdir. Okul her bireye iş veya bilim dünyası için gerekli olan sayısal, sembol, kavram ve değerleri kazandırır.. Aynı zamanda düşünme alışkanlık ve yeteneğinin yanında öğretim programlarının pozitif bilim kavramlarını da öğretir.

Okulun ikinci işlevi ise daha farklı bir boyutu içerir. Aile ve arkadaş çevresi, çocuğa öteki bireylerle çalışma ve oynama alışkanlığını verirken, okul sosyal ilişkileri geliştiren ve kazandığı alışkanlıkları sürdüren toplumsal bir kurumdur. İyi planlanmış bir okulun bu düzeydeki faaliyetleri, genellikle aile şartlarındaki yetersizlikleri giderme amacına yöneliktir. Başka bir açıdan bakacak olursak, ailenin işlevini tam olarak gerçekleştirememesi, çocuğun ilgi ve sevgi ihtiyacının karşılanması gibi bir görevi dahi okulun üstlendiği görülür.

Bireyin sosyalleşmesi ve kişilik gelişiminde okulun büyük payı vardır. Aile dışından farklı ve her biri farklı karakter de kişilerle iletişim çocukta kişilik gelişiminde, karakter edinmesinde etkin rol oynar.
Okulda öğretmen, anne ve babadan sonra örnek model olan üçüncü kişidir. Öğretmen öğrenci arasındaki ilişkiler öğrencinin ruh sağlığının şekil almasını dahi etkiler.

Sınıf ortamında aynı yaş gruplarıyla ders içi ders dışı etkinliklere katılım, çocuğun kendini gösterebilmesi, varlığını ortaya koyup kendini benimsetmesi, yarışma, kazanma, kaybetme, takdir edilme, beğenilme… gibi kişilik oluşumunu etkileyen faktörler okul ortamında gerçekleşir.