Etiket arşivi: 1. dünya savaşının nedenleri

1. Dünya Savaşının Sebepleri: 1. Dünya Savaşının Nedenleri

Birinci Dünya Savaşının Sebepleri

A-) Siyasi ve Askeri Sebepler

1- Çin, Batı ve Japon Emperyalizmi

2- Alsas-Loren üzerindeki Alman Fransız rekabeti,

3- Uzak doğu sömürgeleri üzerindeki Alman İngiliz rekabeti

4- Osmanlı’ dan ayrılan Balkan toprakları üzerindeki Avusturya Rusya rekabeti,

5- Osmanlının eski gücüne ve topraklarına kavuşma arzusu,

6- Almanya’ nın hızla gelişen savaş sanayisinden kaynaklanan militarizm

Ekonomik Yayılmacılık ve Sömürgecilik

1- İngilterenin hızla büyüyen bir sömürge imparatorluğu kurması ve Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, İtalya, Rusya gibi devletlerin de kendisini takip etmesi,

2- Sanayi inkilabını yaşayan büyük devletlerin hammadde ve pazar ihtiyacının artması,

3- Savaşın en önemli sebebi ekonomik yayılma ve sömürgecilik.

Milliyetçilik Akımları

Büyük devletlerin içerisinde birçok millet yaşıyordu. Bu milletlerin milliyetçilik akımları da savaşın çıkmasına sebep olmuştur.

Kısaca savaşın çıkmasına sebep olan en büyük neden hammadde ve pazar arayışıdır.