Kavimler Göçü Hakkında Bilgi

Kavimler göçü, Balamir önderliğindeki Hun Türkleri Karadeniz’ in kuzeyinden Avrupa’ ya doğru ilerlerken karşılarına çıkan barbar kavimlerden olan, Ostrogot, Vizigot, Süev, Sakson, Angıl, Frank ve Vandal gibi kavimleri yerlerinden edecektir.  M. S 375 yılında. Ayrıca bu kavimler Hun Türklerinin itaatlarıın altına girecektir.

Peki Kavimler Göçünün sonuçları nelerdir?

1-) Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.

2-) Avrupanın bugünkü siyasi ve sosyal yapısının temeli atılmıştır.

3-) Roma imparatorluğu Doğu Roma ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Daha sonra baskılara dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkılmıştır.

4-) Avrupada Feodalite (Derebeylik) rejimi ortaya çıktı.

5-) Avrupa kavimlerinin birleşmesiyle yeni milletler ortaya çıktı.

6-)  En önemli sonuçlarından biri de ilk çağın sona ermesi ve Orta Çağ’ ın başlaması.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Kavimler Göçü Hakkında Bilgi” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir