Derste Başarı İçin Not Alma Becerisi

Not alma, bir konuyla ilgili bilgilerin özetlenerek ileride kullanmak amacıyla belli bir yere yazılması işlemidir. Etkili öğrenmede not almanın ve alınan notlardan yararlanmanın öteki öğrenme amaçlarından farklı ve özel bir önemi vardır. Not alma, okuma ve dinleme gibi eylemsiz öğrenme yöntemlerinden farklı olarak onlarda daha yorucu ve daha çok dikkat gerektiren bir yöntemdir.

Not almada amaç; öğrencinin konuyu öğrendikten sonra onu özümleyip öğrendiklerini kendi sözcükleriyle ve en kolay anlayabileceği şekilde kağıt üzerinde düzenleyerek , daha sonra anımsamasını kolaylaştırıcı özlü birikimler elde etmesidir. Başarılı bir öğrencilik yaşamı için not almanın önemi ve gerekliliği bilinmelidir. Çünkü not alma, öğrenilenlerin anımsanmasında önemli bir araçtır.

Alınan notlar ödev ve rapor hazırlamada, sınavlara hazırlanmada başvurulacak en önemli kaynaklar arasında yer alırken not almanın temel gereklerini kavramış öğrenci aynı zamanda duyduğu ya da okuduğu şeyi kapsamlı olarak yorumlama yeteneğini de elde eder. Temel olarak dört tür not alma vardır; okunanlardan not alma, dinlenilenlerden not alma, gözlenilenlerden not alma ve düşünülenlerden not almadır.

Alınan notlar kısa olmalı, gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır. İyi not almanın konu hakkında ön bilgi gerektirdiği unutulmamalıdır. Not almanın yoğun bir dikkat gerektirdiği unutulmamalıdır. Alınan not yeniden bir kez daha yazılmalı bunun için not almada düzen ve temizliğe dikkat edilmelidir. Gerektiğinde şekil ve grafiklere de not almada yer verilmelidir.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Derste Başarı İçin Not Alma Becerisi” üzerine 4 yorum

  1. çalışıyorum ama bir türlü sınavlarda yüksek not alamıyorum.

  2. ben ne yapsam da ne ders çalışa biliyorum ne de okulu seviyorum benim problemim çok farklı ama bi türlü dermanımı bulamıyorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir