Kategori arşivi: Rehberlik

Öğrenci sağlığı, bireysel çalışma, bireysel gelişim, Grup Çalışması, Grup dinamiği, grup yapısı, Öğrenci grubu, öğrenci rehberliği, otoriteye uyma, yabancılaşma duygusu, zekâ testi vb konular.

Sınavı Kazanacağına İnanmak

Sbs, öss, kpss vb sınavlara hazırlanan öğrencinin kaznanacağım demesi çok önemlidir.
motivasyon için aşağıdaki yazıyı derledik. özellikle sbs ye hazırlanan gençler dikkatle okuyunuz.

Bireylerin yaşamı, onun yaşanmış veya gelecekte yaşanacak, güzel veya çirkin, mutlu veya mutsuz, başarılı veya başarısız, zengin veya fakir tüm ayrıntıları, o kimsenin devam edegelen yaşam anlayışının sonuçlarından doğan koşullardır. Bu koşulların oluşumunda ise; tüm suç, ceza başarı, ödül bireyin yapıtıdır ve yapıtı olmaya da devam edecektir. Çünkü her birey, “derinlikleri ölçülemeyecek kadar büyük olan kişisel bilincinin ustası, kendi yaşamının sorumlu kaptanıdır.” Bu gerçeğe inanmak ve onu istek ve azimle doğru yolda kabullenmek gerekir. Sınavı Kazanacağına İnanmak yazısına devam et

Aile ve Okul

AİLE
Tarihten bugüne kadar tüm uygarlıklar sağlam ve kuvvetli bir aile düzeni, bunun maddi veya manevi gücü ile oluşan toplumlar olarak medeniyetler yarattılar, o aile gücünü devam ettiremeyenler kaybolup gittiler.

Güçlü bir ailenin özellikleri:
1.Aile birim ve anlamına içtenlikle bağlılık
2.Yaşam beraberliği
3.Önyargısız iyi niyet
4.Kesintisiz diyalog
5.Güç koşullarda birlik ve beraberlik.
6.Eksilmeyecek sevgi Aile gücü ve bunun maddi ve manevi varlığı, o aile veya akraba topluluğunun içinde, yaşadıkları en temiz, rahat, mutlu, başarılı, eksilmeyen ve eksilmeyecek dürüst bir sevgi – saygı, topluluğu olmalıdır. Aile bireyleri bu sevgi, saygı, inanç dolu birliğin , normal olarak kazandıracağı güç, haz ve onur ile yaşamaları lazımdır.

Aile ve Okul yazısına devam et

Sınavda Başarılı Olmak İçin Ne Yapmalıyız?

Her öğrenci sınavlara hazırlanma yollarını bilmelidir. Sınav hazırlığı uzun bir zamana dağılmalı, sınavdan hemen önce birkaç saatlik çalışmayla yetinilmemelidir. Nitekim sınav hazırlığını son ana bırakmak ve bu biçimde bir sıkışık çalışma yöntemi yoktur.

Böyle çalışma sonucunda :
1- Öğrenilenler arasında bağlantı kurulamaz.
2- Öğrenilenlerin kalıcılığı en alt düzeyde kalır.
3- Dikkatin yerini tez canlılık alır.
4- Köklü öğrenme yerine yüzeysel öğrenme gerçekleşir.

Sınavda Başarılı Olmak İçin Ne Yapmalıyız? yazısına devam et

Etkili Ders Dinleme Yöntemi

Dinleme, anlıksal bir tutum sonucu olarak bireyin işitsel uyarımları algılamasıdır, bu açıdan dinleme de okuma, konuşma, gözlem v.b. gibi öğrenme yoludur. Etkin dinleme, bireyin ses dağılımsal uyaranlara karşı başlangıçta gösterdiği sistemsiz tepkilerin belirli bir eğitimle zamanla sistemleşerek daha nitelikli bir duruma gelmesi biçiminde açıklanabilir.

Etkili Ders Dinleme Yöntemi yazısına devam et

Çocuklarda Özgüven Sorunu

Özgüven çocukların ve hatta büyüklerin bile önemli sorunlarından biridir. Çünkü özgüven eksikliği başarı ile doğru orantılıdır.

Özellikle günümüz toplum yapısında özgüveni zedeleyen, azaltan unsurlar oldukça fazladır.
İmaj devri dediğimiz günümüzde özgüven duygusu onemini artırmaktadır.
Çocuğun özgüvenini geliştirmek için anne- babalara bir kaç ipucu:

Çocuğun güçlü olduğu konularda büyüklerine yardımcı olmalarına izin verilmesi.
* Yaptığı işe çok fazla müdahale etmeyerek kendisine duyulan güvenin belli edilmesi.
* Onunla zaman geçirerek önemli olduğunun kanıtlanması.
* Onların düşünce ve inançlarının eleştirilmeden dinlenmesi.
* Potansiyellerini sınamaları için riske atılmalarının teşvik edilmesi.
* Yaptığı işlerle ilgili ona olumlu tepkiler verilmesi.
* Çocuğa yönelik eleştirilerin dolaysız, açık ve dürüst olması.
* Kendisini tanıması için sosyal etkinliklere (Resim, tiyatro, spor…. vb.) yönlendirilmesi.
* Karşılaştırma yapmaktan kaçınılması.
* Çocuğun sınırlarını göz önünde bulundurarak çok zor hedefler belirlememesine yardımcı olunması.
* Hedeflerine ulaşmada geçtikleri her aşama için teşvik edilmesi. (Daha uzun birlikte olmak, hafta sonu sinemaya birlikte gitmek, evde parti yapmasına izin vermek…..vb.)
* Onların hedeflerine saygı gösterilmesi.
* Olumsuz düşüncelerini bir kenara bırakarak kendileri adına olumlu şeyler söylemeleri için cesaretlendirilmesi.
* Düşüncelerinde genelleme yapmalarının engellenmesi. (Sınav konularının hiçbirini öğrenmemistik yerine Sınav konularının bazılarını öğrenmemiştik …. vb.)
* Düsüncelerindeki abartılı ifadelerin daha doğru ifadelere yöneltilmesine yardımcı olunması (Öğretmen beni hiç dinlemiyor yerine Soru sorduğumda bazen öğretmen beni dinlemiyor…..vb.)
* Sık sık konuşma fırsatı verilmesi ve düzenli aralıklarla çesitli konularda sohbetler edilmesi.
* Kültür farklılıkları,farklı insanlar ve durumlar hakkında tartısmalar yapılması.
* Beden dilinin önemi üzerinde durulması.
* Ev içinde ve dışında basarabileceği sorumluluklar verilmesi. (Sofrayı kurma, telefon faturasını yatırma, ufak tefek alısveris yapma…. vb.)
* Değişik yaş gruplarındaki insanların bulunduğu ortamlara girmesine fırsat yaratılması.
* Pozitif düşüncelerin paylaşılarak olumlu düşünme yeteneğinin gelistirilmesi.

Sonuç olarak ; Özgüven için başınızı kaldırıp biraz dik durmanız ve geleceğe güvenle pozitif bir şekilde bakmanız hayatınıza yeni bir ufuk kazandıracaktır. ”

Pdr.Selçuk Arıcı
İnsan kaynakları Uzmanı

2010 Fen ve Teknoloji Dersi Performans ve Proje Ödevi

PERFORMANS ÖDEVİ-1
Adı ve Soyadı :
Ders : Fen Bilgisi
Ünite : Çevremizi Tanıyalım
Konu : “Hava kirliliği ile ilgili bir öykü yazınız.” Öykünüzde mümkün olduğunca konuyla ilgili bilimsel kavram ve terimleri kullanmaya çalışınız.
Bu ödevi yapmak için; 2010 Fen ve Teknoloji Dersi Performans ve Proje Ödevi yazısına devam et

Ödevini Yapmayan Çocuk

Birinci sınıf öğrencisi olan velilerin büyük sıkıntılarından biride çocuğun yazı yazmada isteksiz oluşları ve eve verilen çalışmaları yani ev ödevlerini yaptıramamak gibi sorunlarla karşı karşıya olmaları.
Evden ayrılış çocuk için zaten büyük bir sorunken, birde okulda ve evde üzerlerine yüklenen sorumluluğu taşımak çocuk için büyük bir sıkıntıdır zaten. Okul kuralları, sınıf disiplini, öğretmenin hemen okumaya geçirmek gibi dertleri derken çocuk kendini anlamsız bir kısıtlamalar ve sorunlar içinde görmeye başlar. Ödevini Yapmayan Çocuk yazısına devam et

OKUL VE KİŞİLİK

Eğitim bilimci J. Dewey’ e göre; okul, karmaşık bilgileri basitleştiren, zararlı çevresel etkenleri azaltarak, bireyi yakın çevre sınırlamalarından kurtaran, daha geniş çevreyle ilişki kurmasını sağlayan bir kurumdur.
Okulun birinci işlevi herkes tarafından bilinen görevi, öğretimdir. Okul her bireye iş veya bilim dünyası için gerekli olan sayısal, sembol, kavram ve değerleri kazandırır.. Aynı zamanda düşünme alışkanlık ve yeteneğinin yanında öğretim programlarının pozitif bilim kavramlarını da öğretir.

Okulun ikinci işlevi ise daha farklı bir boyutu içerir. Aile ve arkadaş çevresi, çocuğa öteki bireylerle çalışma ve oynama alışkanlığını verirken, okul sosyal ilişkileri geliştiren ve kazandığı alışkanlıkları sürdüren toplumsal bir kurumdur. İyi planlanmış bir okulun bu düzeydeki faaliyetleri, genellikle aile şartlarındaki yetersizlikleri giderme amacına yöneliktir. Başka bir açıdan bakacak olursak, ailenin işlevini tam olarak gerçekleştirememesi, çocuğun ilgi ve sevgi ihtiyacının karşılanması gibi bir görevi dahi okulun üstlendiği görülür.

Bireyin sosyalleşmesi ve kişilik gelişiminde okulun büyük payı vardır. Aile dışından farklı ve her biri farklı karakter de kişilerle iletişim çocukta kişilik gelişiminde, karakter edinmesinde etkin rol oynar.
Okulda öğretmen, anne ve babadan sonra örnek model olan üçüncü kişidir. Öğretmen öğrenci arasındaki ilişkiler öğrencinin ruh sağlığının şekil almasını dahi etkiler.

Sınıf ortamında aynı yaş gruplarıyla ders içi ders dışı etkinliklere katılım, çocuğun kendini gösterebilmesi, varlığını ortaya koyup kendini benimsetmesi, yarışma, kazanma, kaybetme, takdir edilme, beğenilme… gibi kişilik oluşumunu etkileyen faktörler okul ortamında gerçekleşir.