Kategori arşivi: Rehberlik

Öğrenci sağlığı, bireysel çalışma, bireysel gelişim, Grup Çalışması, Grup dinamiği, grup yapısı, Öğrenci grubu, öğrenci rehberliği, otoriteye uyma, yabancılaşma duygusu, zekâ testi vb konular.

Halitofobi Nedir?

Ağız kokusu endişesini yaşayan kişinin psikolojisi fazlasıyla etkilenir ve bu endişe zamanla fobiye dönüşür. Dışarıdan insanların fark edemediği bu kokuyu psikolojisinde abartan “halitofobi” si olan insanlar bazı zamanlar depresyona bile girebilir. Bazı durumlarda bu ağır depresyon intihara bile kişiyi sürükleyebilir.

“Olfactory Reference Sendrom” adı verilen “hayali ağız kokusu’’ psikiyatrik bir durumdur.
Hasta kendinden kötü kokular yayıldığına inanır.
Sağlığımızın düşmanı stres, bazı durumlarda ağızdaki tükürük salgısını bile  azaltır. Halitofobi teriminin anlamına kısaca değindik.

Öğrencinin Çalışma Ortamı Nasıl Olmalıdır?

Çalışma ortamının temel özelliği, ders çalışmayı kolaylaştırmak ve kişiyi çalışmaya hazır hale getirmek olmalıdır. Lütfen aşağıda yazılanları dikkatle okuyup kendi çalışma ortamınızla karşılaştırma yapınız.
Çalışma odanız öyle olmalıdır ki odaya girdiğinizde doğal olarak ders çalışmak aklınıza gelmeli, ders çalışmaya vücudunuz kendisini uyarmalıdır.

Öğrencinin Çalışma Ortamı Nasıl Olmalıdır? yazısına devam et

Çocuklarda Tuvalet Eğitimi

Yaşları 12 ile 36 aylık çocukları olan annelerin büyük sıkıntısı. Çocuğun artık tuvalete alıştırılıp, bebek bezinden kurtulma, alt silme yükünden kurtulma zamanı. Çocuklar içinde büyük bir değişimdir.
Her çocuk bu dönemde değişik tepkiler verir. Kimi çocuk girdiği tuvaletten korkar, kimi oturmakta zorlanır, kimi kakasını görünce vücudundan parça koptuğunu düşünüp panikler, kimi tuvalete girmemek için günlerce kakasını tutar, kimisi de sadece tembelliğinden beze yapmak daha rahat olduğu için tercihini değiştirmek istemez.
Bu dönem , ebeveynler için bolca sabır göstermeleri gereken bir dönemdir. Çocuğunuzun bir an önce tuvalete alışmasını istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Çocuklarda Tuvalet Eğitimi yazısına devam et

Başarı İçin Verimli Çalışma Nasıl Olmalı?

Öğrencinin hayatında istemesekte sınavların yeri çok büyüktür. Meslek sahibi olana kadar bi sürü sinava giriyor. Bunlar, Sbs, Öss, Kpss, Oks, Sts, Yds, Les, Ales,Vize, Final, Bütünleme, Yazılı yokalama, Sözlü yoklama vs.Ders dışındaki (sınıf ortam dışında, örneğin evde) verimli bir çalışma etkinliğini;”ön hazırlık+ okuma+tekrar+dinleme”şeklinde formülleştirebiliriz.

Ön Hazırlık:
Öğrenmede zihninizi öğrenilecek bilgilere hazırlamalısınız. Bunun için hangi dersi işleyecekseniz o dersin konularını öğretmen anlatmadan önce en az bir kez okuyun.

Başarı İçin Verimli Çalışma Nasıl Olmalı? yazısına devam et

Derste Başarı İçin Not Alma Becerisi

Not alma, bir konuyla ilgili bilgilerin özetlenerek ileride kullanmak amacıyla belli bir yere yazılması işlemidir. Etkili öğrenmede not almanın ve alınan notlardan yararlanmanın öteki öğrenme amaçlarından farklı ve özel bir önemi vardır. Not alma, okuma ve dinleme gibi eylemsiz öğrenme yöntemlerinden farklı olarak onlarda daha yorucu ve daha çok dikkat gerektiren bir yöntemdir.

Derste Başarı İçin Not Alma Becerisi yazısına devam et

Şizofreni Nedir?

Şizofreni: Şizofreni düşünce, algılama ve yargılamada bozukluk ile kendini gösteren bir hastalıktır.
Ağır ruhsal bozukluklardan şizofreni sıklık ve yaygınlığı birçok ülkede aşağı yukarı aynıdır. Dünyada özürlülüğün nedenleri arasında 9. sırada yer almaktadır. Dünyada 22 milyon kişinin şizofren olduğu bu sayının gelecek yıllarda 45 milyona yükseleceği tahmin edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün bildirdiği sıklık oranına göre ülkemizde her yıl 6.000’den fazla yeni şizofren hastanın ortaya çıktığı, 15-54 yaş grubu içinde en az 300.000 dolayında şizofren hastanın bulunduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla en az 300.000 ailenin de hastayla birlikte ileri derecede tedirgin ve rahatsız olduğunu kabul etmekteyiz. Şizofreni Nedir? yazısına devam et

Ruh Hastalığı – Nörolojik Bozukluk

Dünyada yaklaşık 400 milyon kişinin ruhsal ve nörolojik bozukluğu olduğu bilinmektedir. Sağlık hizmetine başvuran her 4 kişiden en az 1’inin teşhis ve tedavi edilmemiş ruhsal bozukluğu olduğu belirlenmiştir. Bu hastaların yaklaşık 2/3’ü (°~669) fiziksel şikayetlerle başvurmaktadır ve ruhsal bozukluklar farkedilememektedir.

Bilinmektedir ki, halk sağlığının geliştirilmesinde hastalıkların önlenmesi ve kişinin iyilik durumunun korunarak yükseltilmesi önceliklidir. Bu nedenle halk sağlığı uygulamaları kapsamında ruh sağlığının geliştirilmesi ve ruhsal bozuklukların önlenmesi giderek önem kazanmaktadır. Ruh Hastalığı – Nörolojik Bozukluk yazısına devam et

Ruh Sağlığı Nedir?

Ruh sağlığı, erken çocukluktan ölüme kadar devam eden ve düşünce, iletişim becerileri, öğrenme, duygusal gelişim, kendine güven gibi bir dizi süreci ifade eden bir kavramdır.

Genel olarak bakıldığında birey yaşamını, geçmekte olan bir zaman diliminin içinde ve değişen mekanlarda; kendisiyle, ailesiyle, yakın çevresiyle, içinde yaşadığı toplumla ve yaptığı iş ya da görevi, ile yoğun bir ilişkiler ağı içinde sürdürmektedir. Eğer bu ilişkiler ağında denge uyum ve doyum mevcut ise birey ruhsal açıdan sağlıklıdır. Ruh Sağlığı Nedir? yazısına devam et